ponedjeljak, 23. kolovoza 2010.

Svaka čast SAGE sistemu u Heads Up igri, ali budući da sam po svojoj prirodi istraživački tip, pogotovo što se matematike tiče, izradio sam vlastiti sistem igre za igru protiv jednog protivnika. Naime, želio sam doznati koliko maksimalno mora iznositi efektivni stek da bi PUSH ili CALL (naravno "push", a ne manjega uloga) bio opravdan.

Za taj proračun koristio sam Sit & Go Endgame Tools koji je do nedavno bio dostupan na www.sngegt.com, međutim autori su nedavno prestali raditi na tom izvrsnom alatu i webstranica više ne postoji. Ukoliko ima zainteresiranih za taj alat ili možda čak za izvorni kod, neka ostavi podatke za kontakt u prostoru za komentar.

Rezultati ovog proračuna su prikazani u tablici, a odnose se na opravdanost CALL-a u ovisnosti o iznosu efektivnog steka (manjeg od dva steka). Ukoliko koristite M kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan CALL, pronaći u slijedećoj tablici:


Ukoliko koristite xBB kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan CALL, pronaći u slijedećoj tablici:


Primjer:


Protivnik je uložio sav stek. Najprije odredimo koliko iznosi efektivni stek. To je naših preostalih 630 čipova. Budući da BB iznosi 60, omjer efektivnog steka i BB iznosi 630 / 60 = 10,5. U ruci imamo 76o i u tablici potražimo koliko najviše može iznositi taj omjer za ruku 76o da bi CALL bio profitabilan. U tablici nalazimo da je to 3,8, što u ovom primjeru znači da je ispravna odluka FOLD.

Pretpostavimo sada da smo u istoj situaciji, ali sada se pitamo koje sve ruke imaju opravdani CALL? Iz tablice čitamo ruke koje imaju vrijednost veću od 10,5 i sa njima bi odigrali CALL:

22+, Ax, K2s+, K6o+, Q8s+, QTo+, JTs

Kroz nekoliko dana objaviti ću tablice za PUSH odluke... Do onda, komentirajte, pitajte, predlažite ...

ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.

Vjerojatno ste se našli u završnici Sit 'n' Go turnira, ili možda MTT turnira, ili baš igrate Heads Up Sit 'n' Go i ne znate sa kojim rukama možete optimalno matematički igrati kad se stekovi spuste ispod 10 BB. 

Svakom imalo educiranom igraču poznat je SAGE sistem (od engl. Sit And Go Endgame) o kojem su prvi pisali Lee Jones and James Kittock 2005. godine. Sistem je vrlo jednostavan i sastoji se od izračuna vrijednosti ruke i usporedbe sa tablicom, na osnovu čega se donosi odluka o daljnoj igri.

Vrijednost se izračunava tako da se svakoj karti u ruci dodijeli vrijednost i to:
A = 15 bodova
K = 13 bodova
Q = 12 bodova
J = 11 bodova
dok ostale karte imaju bodovnu vrijednost jednaku broju na karti.

Ukupna vrijednost ruke dobija se tako da se karti sa većom vrijednosti, vrijednost duplira i pridoda vrijednost niže karte. Na primjer, J9o vrijedi 11(J)*2+9(9) = 31. Ukoliko su karte iste boje vrijednost treba uvećati za 2 boda, a ako u ruci imate par vrijednost ruke se uvećava za dodatnih 22 boda. Dakle KQs vrijedi 13(K)*2+12(Q)+2= 40 bodova, a recimo AA vrijedi 15(A)*2+15(A)+22= 67 bodova.

Da bi odredili koju vrijednost ruke možemo igrati, potrebno je još znati i omjer efektivnog steka i BB. Efektivni stek je manji od dva steka igrača, na primjer vi imate 5.500 čipova, a protivnik 8.000 čipova, efektivni stek iznosi 5.500. Recimo da su blindovi 500-1.000, tada bi omjer bio 5.500 / 1.000 = 5.5 i brišemo decimale tako da iznosi 5. U tom slučaju kao agresor mogli bi sa SB pozicije uložiti sve čipove sa rukom vrijednosti 24 ili više, odnosno iz pozicije BB svati ulog svih čipova sa vrijednošću ruke od 28 ili više


efektivni stek / BB
All in sa SB
Call sa BB
7
vrijednost 26 ili više
vrijednost 30 ili više
6
vrijednost 25 ili više
vrijednost 29 ili više
5
vrijednost 24 ili više
vrijednost 28 ili više
4
vrijednost 23 ili više
vrijednost 26 ili više
3
vrijednost 22 ili više
vrijednost 24 ili više
2
vrijednost 21 ili više
vrijednost 17 ili više
1
vrijednost 17 ili više
bilo koja ruka

Molim Vaše komentare, iskustva...

subota, 14. kolovoza 2010.

Nakon što sam izračunao omjere za igru protiv više igrača (o kojima sam govorio u tekstu "PREFLOP: Igra protiv više igrača"), zanimalo me je što je sa igrom protiv jednog igrača.

Za proračun za svaku pojedinu startnu ruku postavio sam blaže uvjete koje ruka mora zadovoljiti nakon flopa od onih koji su potrebni za igru protiv više igrača.

Uvjeti koje sam tražio od ruke je da na flopu ostvari najmanje:

 • najjači par ili bolje,
 • nekompletna najjača boja sa dvije karte u ruci,
 • nekompletna najjača boja sa jednom kartom u ruci,
 • nekompletna druga po snazi boja,
 • nekompletna skala sa 6 ili 8 povoljnih karata
 • dvije nadkarte bez para na stolu i bez skale na stolu i bez jednobojnog flopa
a pri čemu ne smije na stolu biti skala, jednobojni flop ili tri jednake karte.


Izračunati broj povoljnih situacija postavljen je u odnos sa ukupno 19.600 mogućih različitih situacija i dobiveni su omjeri prikazani u tablici:Često se u MTT i Sit 'n' Go turnirima, te cash stolovima susrećem sa limperima, igračima koji ispred mene samo zovu BB.

Uvijek me je zanimalo koji omjer pota moram imati da bi se sa mojom rukom pridružio nizu limpera. Zbog toga sam krenuo u proračun za svaku pojedinu startnu ruku uz uvjete koje ruka mora zadovoljiti nakon flopa.

Uvjeti koje sam tražio od ruke je da na flopu ostvari najmanje:

 • dva para ili bolje,
 • nekompletna najjača boja sa dvije karte u ruci,
 • nekompletna najjača boja sa jednom kartom u ruci,
 • nekompletna druga po snazi boja,
 • nekompletna skala sa 6 ili 8 povoljnih karata
 • dvije nadkarte bez para na stolu i bez skale na stolu i bez jednobojnog flopa
a pri čemu ne smije na stolu biti skala, jednobojni flop ili tri jednake karte.


Izračunati broj povoljnih situacija postavljen je u odnos sa ukupno 19.600 mogućih različitih situacija i dobiveni su omjeri prikazani u tablici:

Brojevi u tablici za svaku ruku prikazuju koji najmanji omjer pota mora igrač dobiti da bi sa tom rukom zvao. Naravno, u ovom slučaju zanemarujem mogućnost da će igrači koji slijede povećati ulog.