nedjelja, 4. kolovoza 2013.

... na 16. mjesto Sharkscopeovog Leaderboarda najboljeg profita u nizu od 100 turnira ostvarenih u ovoj godini na buyinovima do $2. E sad to treba napraviti i na Leaderboardima ostalih buyinova.


subota, 13. srpnja 2013.

Ušao sam u nagrade i slijedeći cilj mi je ostati protiv jednoga protivnika u igri za pobjednika. Našao sam se u situaciji da je igrač iz pozicije D foldao. U dilemi sam da li da guram sa SB pozicije i sa kojim rukama to uopće mogu učiniti. Odnosno, zanima me, sa kojim rasponom ruku ja mogu gurati i kako taj raspon ovisi o veličini steka igrača koji je foldao iz D pozicije.

Pretpostavio sam da je igrač sa D pozicije foldao sa stekom veličine 600 čipova, što na 100/200 blindovima čini 3 BB. Izračunao sam raspone ruku koje mogu gurati protiv BB za sve situacije broja čipova i to prikazao slijedećim grafom:
Kad su moj stek i stek igrača sa BB pozicije jednaki, a to je u točki na osi X označeno sa 1,00 onda raspon ruku sa kojim ja mogu profitabilno gurati iznosi 1,8%, a to je JJ+. Takav raspon ruku se ne mijenja sve dok protivnikov stek ne postane 1,78 puta veći od mojega, tj. kada BB ima stek 8.300, a ja 4.600. I tada se moj raspon ruku sa kojima mogu profitabilno gurati poveća izuzetno malo, samo na raspon 2,1%, kada uz postojeće JJ+ mogu gurati i sa AKs! Kako se povećava omjer protivnikovog steka u odnosu na veličinu mojega steka, raspon ruku sa kojima ja mogu profitabilno gurati se vrlo polako proširuje. Tako, u rubnom slučaju kada je protivnikov stek veći 11,80 puta od mojega steka (BB ima 11.800, a ja 1.000 čipova), raspon ruku koje ja mogu profitabilno gurati iznosi samo 14,9%, odnosno 66+, A8+, A5s+, KJ+, KTs+. Međutim, ukoliko krenemo grafom u desno, koji prikazuje odnos kada je moj stek veći od steka protivnika u BB poziciji gdje ja imam 6.600, a protivnik 6.200 čipova, tada se može uočiti da već ako je moj stek minimalno veći od protivnikovoga, raspon ruku od 1,8 % koliko je bio kada su stekovi bili jednaki, raste odmah na 4,2 % (99+, AK, AQs+). Raspon ruku se povećava kako se omjer veličine mojega steka povećava u odnosu na veličinu protivnikovoga steka sve negdje do omjera 3,27 (moj stek 9.800, BB sa 3.000) kada raspon ruku počne varirati oko 30% (22+, A8+, A2s+, KT+, K5s+, QT+, Q6s+, JT, J7s+, T9, T7s+, 97s+, 86s+, 76s).

Međutim, što se događa ukoliko je stek igrača koji je foldao iz pozicije D malo veći, recimo 9 BB (1.800 čipova na 100/200 blind levelu)? Kako se onda ponašaju rasponi ruku u ovisnosti omjera mojega i protivnikovoga steka? To se može vidjeti u ovome grafu:
Plavim krugovima su prikazani rasponi koje smo upravo analizirali, kada je igrač sa D pozicije foldao sa stekom od 3BB (600 čipova). Crvenim krugovima su prikazani rasponi ruku koje mogu profitabilno gurati kada je igrač iz D pozicije foldao sa 9 BB (1.800 čipova). Može se uočiti slijedeće:
1. Povećava se raspon ruku koje mogu gurati kada su moj i stek protivnika sa BB pozicije jednaki i sada iznosi 4,2% (99+, AK, AQs+) u odnosu na prijašnjih 1,8% (JJ+).
2. Brže se povećava se raspon ruku koje sada mogu profitabilno gurati ovisno o povećanju veličine steka protivnika sa pozicije BB u odnosu na veličinu mojega steka.
3. Povećava se raspon ruku kada je moj stek veći od protivikovoga i sada već kod omjera 2,37 iznosi oko 30%, a na omjeru 3,00 preko 40% (22+, A3+, A2s+, K9+, K2s+, Q8+, Q4s+, J8+, J5s+, T8+, T6s+, 98, 96s+, 85s+, 75s+, 65s)
4. Kada je moj stek manji od steka igrača sa D pozicije koji je foldao, tada raspon ruku sa kojima profitabilno guram protiv protivnika sa BB pozicije jako raste s obzirom na povećanje omjera steka protivnika sa BB pozicije u odnosu na veličinu mojega steka. Nasuprot tome, kada je veličina steka protivika sa BB pozicije manja od steka protivnika sa D pozicije, raspon ruku koje ja profitabilno guram je vrlo malo promjenjiv ovisno o omjeru veličine mojega steka u odnosu na veličinu steka igrača sa BB pozicije i iznosi oko 33%. Situacije kada je veličina mojega steka ili steka igrača sa BB pozicije manja od steka igrača sa D pozicije su označene na grafu punim crvenim točkama.

Kada što se događa sa rasponom ruku sa kojima mogu profitabilno gurati, ako je stek igrača sa D pozicije još veći? To se može vidjeti na slijedećem grafu:
Prema istome principu iz prethodnoga grafa, uočava se slijedeće:
1. Kada je moj stek jednak steku igrača sa BB pozicije, raspon ruku kojima profitabilno mogu gurati se vrlo malo povećava sa povećanjem steka igrača koji je foldao iz D pozicije.
2. Kada je moj stek manji od steka igrača sa BB pozicije, raspon profitabilnih ruku to brže raste što je veličina steka igrača sa D pozicije veća i što je veći omjer veličine steka mojega protivnika u odnosu na veličinu mojega steka.
3. Kada je moj stek veći od steka steka igrača sa BB pozicije, raspon ruku sa kojima profitabilno mogu gurati raste do određenog raspona ruku ovisno o veličini steka protivnika sa D pozicije i omjeru veličine mojega steka u odnosu na veličinu steka protivnika sa BB pozicije.
4. Kada je stek protivnika sa BB pozicije malo manji od steka protivnika sa D pozicije, raspon ruku kojima ja mogu profitabilno gurati raste sve do točke kada je stek protivnika BB značajno manji od steka protivnika sa D pozicije kada se raspon ruku s kojima mogu profitabilno gurati zaustavlja i počinje polagani pad.

A što kada je stek protivnika sa D pozicije najveći i pritom je foldao? Kako se onda ponaša raspon ruku s kojima mogu profitabilno gurati? Te situacije su prikazane ovim grafom:
Odmah se razaznaje da raspon ruku sa kojima profitabilno mogu gurati se značajno povećava bez obzira imam li manje ili više čipova od protivnika sa BB pozicije i da je raspon najmanji kad imamo potpuno jednako čipova.

Sve ove situacije o kojima sam govorio mogu se vidjeti na ovome grafu:

nedjelja, 23. lipnja 2013.

U ranoj fazi turnira najveći nedostatak je igranje velikog broja ruku. To naravno ne znači da treba svaku ruku foldati, međutim, pametnije je omogućiti protivnicima da eventualno jedan drugoga izbace sa turnira, a time povećaju vrijednost mojega steka. Kada odlučim igrati ruku, onda će to biti ruka koja mi pruža mogućnost dobiti s obzirom na ranu fazu turnira.

srijeda, 5. lipnja 2013.

Današnji rezultat trgovanja na Betfairovom Exchange Texas Hold'em-u - $36,24.


- $ 36,24 Dnevna zarada
$ 174,85 Dnevni liability
- 20,7 % Dnevni ROI

+ $ 86,45 Mjesečna zarada
$ 1.638,56 Mjesečni liability
+ 5,3 % Mjesečni ROI