subota, 18. rujna 2010.

Želiš započeti igrati poker za novce, a ne želiš uložiti ni centa od svoga novca? Onda je za tebe rješenje uzimanje sponzorstava u obliku tzv. "no deposit bonusa" gdje dobijaš novce za tvoju igru uz uvjet da preko linkova skineš i instaliraš softver za poker sobu, ispuniš određeni zahtjev (najčešće broj ruku ili ostvariš određeni broj bodova) i sav osvojeni novac je tvoj i njime trajno raspolažeš. Možeš sa njime dalje nastaviti igru u istoj sobi ili nekoj drugoj.


Trenutno dostupni "no deposit" bonusi za naše govorno područje su prikazani u slijedećoj tablici:

POKER SOBA $ BONUSA SPONZOR
Titan Poker $175.00 Poker Space
Titan Poker $150.00 Poker Net Online
Titan Poker $150.00 Your Poker Cash
Cake Poker $100.00 Your Poker Cash
888 Poker $50.00 Poker Strategy
Absolute Poker $50.00 Poker Space
Full Tilt Poker $50.00 Poker Strategy
Party Poker $50.00 Your Poker Cash
Party Poker $50.00 Poker Strategy
Ultimate Bet Poker $50.00 Poker Space
Power Poker $40.00 Poker Space
Poker 770 $7.70 Poker 770
Riva Poker $5.00 Riva Poker
UKUPNO $577.70 (jedan račun u istoj poker sobi)
SVEUKUPNO $927.70 (više računa u istoj poker sobi)

Iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi naučio kakva je igra na stolovima za prave novce, zadržao ih ili možda još čak dodatno zaradiš! Ako trebaš pomoć u dobijanju sredstava, kvizovima, itd. ostavi komentar i pomoći ću ti.

četvrtak, 9. rujna 2010.

Došlo je vrijeme kada se u igri protiv samo jednog protivnika, Heads Up fazi treba uložiti sve čipove. Dosta često takva odluka igračima predstavlja problem. U tome pomaže SAGE sistem o kojem sam govorio u jednom od prethodnih tekstova. Međutim, zanima me koliko maksimalno mora iznositi efektivni stek da bi ALL IN (PUSH) bio opravdan.

Za taj sam proračun ponovno koristio Sit & Go Endgame Tools kojega sada možeš pronaći u poglavlju Softveri i poglavlju Besplatno!

Rezultati ovog proračuna su prikazani u tablici, a odnose se na opravdanost ALL IN-a u ovisnosti o iznosu efektivnog steka (manjeg od dva steka). Ukoliko koristite M kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan ALL IN, pronaći u slijedećoj tablici:


Ukoliko koristite xBB kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan ALL IN, pronaći u slijedećoj tablici:

Primjer:

U poziciji smo djelitelja i možemo uložiti sve čipove. Pitanje je koliko je to opravdano sa 76o u ruci. Najprije odredimo koliko iznosi efektivni stek. To je naših preostalih 660 čipova. Budući da BB iznosi 60, omjer efektivnog steka i BB iznosi 660 / 60 = 11,0. U ruci imamo 76o i u tablici potražimo koliko najviše može iznositi taj omjer za ruku 76o da bi ALL IN bio profitabilan. U tablici nalazimo da je to 3,5, što u ovom primjeru znači da je ispravna odluka FOLD.

Pretpostavimo sada da smo u istoj situaciji, ali sada se pitamo sa kojim sve rukama možemo uložiti sve? Iz tablice čitamo ruke koje imaju vrijednost veću od 11,0 i sa njima bi odigrali ALL IN:

22+, Ax, Kx+, K6o+, Q2s+, Q4o+, J4s+, J7o+, T7s+, T9o, 98s.

Molim komentare, pitanja, prijedloge ...

ponedjeljak, 23. kolovoza 2010.

Svaka čast SAGE sistemu u Heads Up igri, ali budući da sam po svojoj prirodi istraživački tip, pogotovo što se matematike tiče, izradio sam vlastiti sistem igre za igru protiv jednog protivnika. Naime, želio sam doznati koliko maksimalno mora iznositi efektivni stek da bi PUSH ili CALL (naravno "push", a ne manjega uloga) bio opravdan.

Za taj proračun koristio sam Sit & Go Endgame Tools koji je do nedavno bio dostupan na www.sngegt.com, međutim autori su nedavno prestali raditi na tom izvrsnom alatu i webstranica više ne postoji. Ukoliko ima zainteresiranih za taj alat ili možda čak za izvorni kod, neka ostavi podatke za kontakt u prostoru za komentar.

Rezultati ovog proračuna su prikazani u tablici, a odnose se na opravdanost CALL-a u ovisnosti o iznosu efektivnog steka (manjeg od dva steka). Ukoliko koristite M kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan CALL, pronaći u slijedećoj tablici:


Ukoliko koristite xBB kao mjerilo veličine steka, onda ćete vrijednost najvećeg efektivnog steka za željenu ruku sa kojom je opravdan CALL, pronaći u slijedećoj tablici:


Primjer:


Protivnik je uložio sav stek. Najprije odredimo koliko iznosi efektivni stek. To je naših preostalih 630 čipova. Budući da BB iznosi 60, omjer efektivnog steka i BB iznosi 630 / 60 = 10,5. U ruci imamo 76o i u tablici potražimo koliko najviše može iznositi taj omjer za ruku 76o da bi CALL bio profitabilan. U tablici nalazimo da je to 3,8, što u ovom primjeru znači da je ispravna odluka FOLD.

Pretpostavimo sada da smo u istoj situaciji, ali sada se pitamo koje sve ruke imaju opravdani CALL? Iz tablice čitamo ruke koje imaju vrijednost veću od 10,5 i sa njima bi odigrali CALL:

22+, Ax, K2s+, K6o+, Q8s+, QTo+, JTs

Kroz nekoliko dana objaviti ću tablice za PUSH odluke... Do onda, komentirajte, pitajte, predlažite ...

ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.

Vjerojatno ste se našli u završnici Sit 'n' Go turnira, ili možda MTT turnira, ili baš igrate Heads Up Sit 'n' Go i ne znate sa kojim rukama možete optimalno matematički igrati kad se stekovi spuste ispod 10 BB. 

Svakom imalo educiranom igraču poznat je SAGE sistem (od engl. Sit And Go Endgame) o kojem su prvi pisali Lee Jones and James Kittock 2005. godine. Sistem je vrlo jednostavan i sastoji se od izračuna vrijednosti ruke i usporedbe sa tablicom, na osnovu čega se donosi odluka o daljnoj igri.

Vrijednost se izračunava tako da se svakoj karti u ruci dodijeli vrijednost i to:
A = 15 bodova
K = 13 bodova
Q = 12 bodova
J = 11 bodova
dok ostale karte imaju bodovnu vrijednost jednaku broju na karti.

Ukupna vrijednost ruke dobija se tako da se karti sa većom vrijednosti, vrijednost duplira i pridoda vrijednost niže karte. Na primjer, J9o vrijedi 11(J)*2+9(9) = 31. Ukoliko su karte iste boje vrijednost treba uvećati za 2 boda, a ako u ruci imate par vrijednost ruke se uvećava za dodatnih 22 boda. Dakle KQs vrijedi 13(K)*2+12(Q)+2= 40 bodova, a recimo AA vrijedi 15(A)*2+15(A)+22= 67 bodova.

Da bi odredili koju vrijednost ruke možemo igrati, potrebno je još znati i omjer efektivnog steka i BB. Efektivni stek je manji od dva steka igrača, na primjer vi imate 5.500 čipova, a protivnik 8.000 čipova, efektivni stek iznosi 5.500. Recimo da su blindovi 500-1.000, tada bi omjer bio 5.500 / 1.000 = 5.5 i brišemo decimale tako da iznosi 5. U tom slučaju kao agresor mogli bi sa SB pozicije uložiti sve čipove sa rukom vrijednosti 24 ili više, odnosno iz pozicije BB svati ulog svih čipova sa vrijednošću ruke od 28 ili više


efektivni stek / BB
All in sa SB
Call sa BB
7
vrijednost 26 ili više
vrijednost 30 ili više
6
vrijednost 25 ili više
vrijednost 29 ili više
5
vrijednost 24 ili više
vrijednost 28 ili više
4
vrijednost 23 ili više
vrijednost 26 ili više
3
vrijednost 22 ili više
vrijednost 24 ili više
2
vrijednost 21 ili više
vrijednost 17 ili više
1
vrijednost 17 ili više
bilo koja ruka

Molim Vaše komentare, iskustva...

subota, 14. kolovoza 2010.

Nakon što sam izračunao omjere za igru protiv više igrača (o kojima sam govorio u tekstu "PREFLOP: Igra protiv više igrača"), zanimalo me je što je sa igrom protiv jednog igrača.

Za proračun za svaku pojedinu startnu ruku postavio sam blaže uvjete koje ruka mora zadovoljiti nakon flopa od onih koji su potrebni za igru protiv više igrača.

Uvjeti koje sam tražio od ruke je da na flopu ostvari najmanje:

 • najjači par ili bolje,
 • nekompletna najjača boja sa dvije karte u ruci,
 • nekompletna najjača boja sa jednom kartom u ruci,
 • nekompletna druga po snazi boja,
 • nekompletna skala sa 6 ili 8 povoljnih karata
 • dvije nadkarte bez para na stolu i bez skale na stolu i bez jednobojnog flopa
a pri čemu ne smije na stolu biti skala, jednobojni flop ili tri jednake karte.


Izračunati broj povoljnih situacija postavljen je u odnos sa ukupno 19.600 mogućih različitih situacija i dobiveni su omjeri prikazani u tablici:Često se u MTT i Sit 'n' Go turnirima, te cash stolovima susrećem sa limperima, igračima koji ispred mene samo zovu BB.

Uvijek me je zanimalo koji omjer pota moram imati da bi se sa mojom rukom pridružio nizu limpera. Zbog toga sam krenuo u proračun za svaku pojedinu startnu ruku uz uvjete koje ruka mora zadovoljiti nakon flopa.

Uvjeti koje sam tražio od ruke je da na flopu ostvari najmanje:

 • dva para ili bolje,
 • nekompletna najjača boja sa dvije karte u ruci,
 • nekompletna najjača boja sa jednom kartom u ruci,
 • nekompletna druga po snazi boja,
 • nekompletna skala sa 6 ili 8 povoljnih karata
 • dvije nadkarte bez para na stolu i bez skale na stolu i bez jednobojnog flopa
a pri čemu ne smije na stolu biti skala, jednobojni flop ili tri jednake karte.


Izračunati broj povoljnih situacija postavljen je u odnos sa ukupno 19.600 mogućih različitih situacija i dobiveni su omjeri prikazani u tablici:

Brojevi u tablici za svaku ruku prikazuju koji najmanji omjer pota mora igrač dobiti da bi sa tom rukom zvao. Naravno, u ovom slučaju zanemarujem mogućnost da će igrači koji slijede povećati ulog.


utorak, 20. srpnja 2010.

Jedan moj prijatelj je tek započeo igrati Texas Hold'em, u stvari tek je savladao što je to D, SB, BB, kako se od ukupno 7 karata stvara kombinacija od 5 karata. Međutim ima velikih problema kao i svaki drugi početnik sa kojim kartama treba igrati iz koje pozicije. Sjetio sam se da sam ja kad sam počinjao pred nekoliko godina koristio jedan sistem bodovanja karata, pa evo pomoći njemu i svima kojima bi možda to trebalo, a potpuni su početnici.

Sistem je izradio E. R. Hutchinson i stvar radi ovako:

Svaku od dvije karte u ruci boduje se ovako:
 • As 16 bodova
 • Kralj 14 bodova
 • Dama 13 bodova
 • Dečko 12 bodova
 • Desetka 11 bodova
 • Devetka 9 bodova
 • Osmica 8 bodova
 • Sedmica 7 bodova
 • Šestica 6 bodova
 • Petica 5 bodova
 • Četvorka 4 boda
 • Trojka 3 boda
 • Dvojka 2 boda

Zatim, ako su te dvije karte:
 • par onda treba dodati 10 bodova
 • iste boje (znaka) treba dodati 4 boda
 • ako su u nizu (recimo 8 i 9, ili Q i J) treba dodati 3 boda
 • ako su odvojeni za jednu kartu (recimo 7 i 9, ili K i J) treba dodati 2 boda
 • ako su odvojeni za dvije karte (recimo 5 i 8, ili A i J) treba dodati 1 bod
Kad se svi ti bodovi zbroje onda se može igrati ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 25 ili više mogu se igrati iz kasne pozicije
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 27 ili više mogu se igrati iz srednje ili kasne pozicije
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 30 ili više mogu se igrati iz bilo koje pozicije
 • ako je netko povećao ulog, iz kasne pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 29 ili više
 • ako je netko povećao ulog, iz srednje ili kasne pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 31 ili više
 • ako je netko povećao ulog, iz bilo koje pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 34 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz kasne pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 29 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz srednje ili kasne pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 31 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz bilo koje pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 34 ili više
Primjer 1:

U ruci imamo AA. Prvi as vrijedi 16 bodova + 16 bodova za drugi as. Oni čine par to je još dodatnih 10 bodova. Dakle AA vrijedi 16+16+10= 42 boda. Dakle, par aseva se može igrati iz bilo koje pozicije na bilo koji način.

Primjer 2:

U ruci imamo Qsrce Jsrce.
Q = 13
J = 12
iste boje (srce) = 4
u nizu su = 3
============
QJs vrijedi 13+12+4+3 = 32 boda. Dakle sa QJs se ne može zvati povećani ulog ako smo u ranoj poziciji, odnosno, ne može se u ranoj poziciji povećati ulog, već samo zvati.

Primjer 3:

U ruci imamo T7s i nalazimo se u kasnoj poziciji. Nitko nije do nas povećao ulog. Moramo li odustati (FOLD), zvati (CALL) ili povećati ulog (RAISE)?

Izračunajmo vrijednost za T7s:
T = 11
7 = 7
iste boje = 4
razmaknut za dvije karte (8 i 9) = 1
=========
T7s vrijedi 11+7+4+1 = 23 boda

Sada odgovorimo na pitanje.Vidimo da za kasnu poziciju ako nitko nije povećao ulog možemo zvati sa 25 bodova, odnosno da možemo povećati ulog sa 29 bodova. Dakle, odgovor je odustati (FOLD) jer T7s vrijedi nedovoljnih 23 boda.

Nadam se da će pomoći početnicima. Ako ima pitanja, postavite ih...