utorak, 20. srpnja 2010.

Jedan moj prijatelj je tek započeo igrati Texas Hold'em, u stvari tek je savladao što je to D, SB, BB, kako se od ukupno 7 karata stvara kombinacija od 5 karata. Međutim ima velikih problema kao i svaki drugi početnik sa kojim kartama treba igrati iz koje pozicije. Sjetio sam se da sam ja kad sam počinjao pred nekoliko godina koristio jedan sistem bodovanja karata, pa evo pomoći njemu i svima kojima bi možda to trebalo, a potpuni su početnici.

Sistem je izradio E. R. Hutchinson i stvar radi ovako:

Svaku od dvije karte u ruci boduje se ovako:
 • As 16 bodova
 • Kralj 14 bodova
 • Dama 13 bodova
 • Dečko 12 bodova
 • Desetka 11 bodova
 • Devetka 9 bodova
 • Osmica 8 bodova
 • Sedmica 7 bodova
 • Šestica 6 bodova
 • Petica 5 bodova
 • Četvorka 4 boda
 • Trojka 3 boda
 • Dvojka 2 boda

Zatim, ako su te dvije karte:
 • par onda treba dodati 10 bodova
 • iste boje (znaka) treba dodati 4 boda
 • ako su u nizu (recimo 8 i 9, ili Q i J) treba dodati 3 boda
 • ako su odvojeni za jednu kartu (recimo 7 i 9, ili K i J) treba dodati 2 boda
 • ako su odvojeni za dvije karte (recimo 5 i 8, ili A i J) treba dodati 1 bod
Kad se svi ti bodovi zbroje onda se može igrati ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 25 ili više mogu se igrati iz kasne pozicije
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 27 ili više mogu se igrati iz srednje ili kasne pozicije
 • ako nije nitko povećao ulog, karte sa zbrojem 30 ili više mogu se igrati iz bilo koje pozicije
 • ako je netko povećao ulog, iz kasne pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 29 ili više
 • ako je netko povećao ulog, iz srednje ili kasne pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 31 ili više
 • ako je netko povećao ulog, iz bilo koje pozicije se može zvati sa kartama koje imaju zbroj 34 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz kasne pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 29 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz srednje ili kasne pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 31 ili više
 • ako nitko nije povećao ulog, iz bilo koje pozicije se može povećati ulog sa kartama koje imaju zbroj 34 ili više
Primjer 1:

U ruci imamo AA. Prvi as vrijedi 16 bodova + 16 bodova za drugi as. Oni čine par to je još dodatnih 10 bodova. Dakle AA vrijedi 16+16+10= 42 boda. Dakle, par aseva se može igrati iz bilo koje pozicije na bilo koji način.

Primjer 2:

U ruci imamo Qsrce Jsrce.
Q = 13
J = 12
iste boje (srce) = 4
u nizu su = 3
============
QJs vrijedi 13+12+4+3 = 32 boda. Dakle sa QJs se ne može zvati povećani ulog ako smo u ranoj poziciji, odnosno, ne može se u ranoj poziciji povećati ulog, već samo zvati.

Primjer 3:

U ruci imamo T7s i nalazimo se u kasnoj poziciji. Nitko nije do nas povećao ulog. Moramo li odustati (FOLD), zvati (CALL) ili povećati ulog (RAISE)?

Izračunajmo vrijednost za T7s:
T = 11
7 = 7
iste boje = 4
razmaknut za dvije karte (8 i 9) = 1
=========
T7s vrijedi 11+7+4+1 = 23 boda

Sada odgovorimo na pitanje.Vidimo da za kasnu poziciju ako nitko nije povećao ulog možemo zvati sa 25 bodova, odnosno da možemo povećati ulog sa 29 bodova. Dakle, odgovor je odustati (FOLD) jer T7s vrijedi nedovoljnih 23 boda.

Nadam se da će pomoći početnicima. Ako ima pitanja, postavite ih...